Radiologiseminarium: Radiologiundervisningen på läkarprogrammet

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Föreläsningssalen, Röntgen ing 70, 1 tr
  • Föreläsare: Per Liss, professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, radiologi
  • Kontaktperson: Johan Wikström
  • Seminarium

Undervisningen är ett av de tre centrala uppdragen som vi inom universitetet har (de andra är forskning och klinik). Det finns många medarbetare som är intresserade av att undervisa och det finns många erkänt duktiga och inspirerande lärare på vår klinik. Under nästa år, 2024 kommer radiologikurserna tillfälligt att dubbleras med totalt åtta heltidsveckor under året.

Det finns många av er som idag är lite eller mycket involverade i detta och det är många som är intresserade av att få uppdateringar om vad som händer kring detta. Jag vill att ni alla som är intresserad skickar mig ett mail så ska jag inkludera er i den TEAMS grupp som finns och där ni online kan följa och om ni önskar hjälpa till med olika uppgifter.

Agenda:

1. Välkomna!  Per Liss

2. Bakgrund

3. Förslag på plan för 2024

4. Martin Scott från ABIS kommer och visar hur man enkelt kan överföra, samla och hitta t.ex. utbildningsfall i FOUU-arkivet

5. Kort demonstration av hur man hittar till den TEAMS-grupp vi tänker använda oss av för att ha kontroll av olika moment i utbildning. Och hur man anmäler sig till den.

6. Diskussion

7. Avslutning

______________________________________________________________ 

Seminariet kommer att kunna ses via ZOOM: https://uu-se.zoom.us/j/69754043053

Seminarierna ingår i doktorandutbildningen inom ämnet radiologi och alla doktorander och läkare vid radiologen förväntas delta. 

Inspelade seminarier finns att se via vår Box-mapp - Fredagsseminarier
https://uppsala.box.com/s/c4kstbv0kfmjqa2mcvfb2neonkjxqdun

Hela höstens program finns på vår hemsida: https://www.surgsci.uu.se/Forskning/forskningsomraden/radiologi-IKV/seminarier/