Resestipendier

2015-11-10

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) delar ut resestipendier till doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige. Ansökan sker elektroniskt och kan sökas 4 gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.

Läs mer om stipendierna på SSMFs hemsida.

Läs mer om resestipendier för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning.