Ny rutin för etikansökan

2019-01-16

Från och med den 1 januari 2019 ska alla ansökningar göras i ansökningsportalen Prisma. Ansökan ska göras på svenska. För en ny ansökan är avgiften 5 000 kronor eller 16 000 kronor. 

För mer infiormation, läs på Etikprövningsmyndighetens sida: Etikprövning - så går det till.