Forska på ett unikt material

2019-02-01

Nu har du chansen att forska på ett unikt material! Den nationella forskningsinfrastrukturen SIMPLER, Swedish Infrastructure for Medical Population-based Life-course and Environmental Research, är en databas och biobank baserad på 110 000 individer i Sverige för epidemiologisk forskning. 

De deltagande männen och kvinnorna är boende i Örebro, Västmanland och Uppsala län och är födda mellan 1914-1952. De har följts i upp till 30 år med frågeformulär om förändringsbara levnadsvanor och miljöfaktorer. Genom enkäterna har bland annat information om olika sjukdomar och hälsoproblem samt subjektivt upplevt välbefinnande samlats in. Denna information har kompletterats med data från mer än 20 nationella hälsoregister, många genom årliga uppföljningar. 50 000 av deltagarna har bidragit med genetiskt material (DNA) till biobanken och utöver det så har cirka 12000 kvinnor och män genomgått en klinisk undersökning med provtagning (blod, urin, fettvävnad och avföring) och mätning av kroppssammansättning (ben-, fett- och muskelmassa). Med start 2015 genomförs samma kliniska undersökning ytterligare en gång, 10 år efter den första undersökningen. Vissa provanalyser är genomförda medan andra är pågående. Under 2019 görs en uppföljning av kartläggningen av deltagarnas livsstil genom att återigen skicka ut tidigare enkät till alla kvarvarande deltagare. Om du är forskare och vill utnyttja SIMPLER för nya studier hittar du mer information om databas och biobank samt ansökningsförfarande och avgifter på SIMPLERs hemsida www.simpler4health.se.

SIMPLER drivs av Uppsala universitet tillsammans med Karolinska Institutet, Chalmers tekniska högskola och Örebro universitet, i samarbete med Region Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro län. Föreståndare är Professor Karl Michaëlsson vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.