Kurs: Att presentera vetenskap

2019-02-15

Hösten 2019 startar kursen ”Att presentera vetenskap”. För mer information om kursen och övriga kurser och aktiviteter på enheten för universitetspedagogik se Medarbetarportalens sida om Kurser i pedagogisk utveckling.