Rättsläkare får Hippokratespriset 2019

2019-10-14

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala universitet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets etikpris Hippokratespriset 2019 för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen.

Fredrik Tamsen får Hippokratespriset 2019
Rättsläkaren Fredrik Tamsen belönas
med Hippokratespriset 2019

Grattis till priset!

– Jag är glad och djupt hedrad över att belönas med årets Hippokratespris, säger Fredrik Tamsen. Men jag vill ta tillfället i akt och rikta ljuset mot att den oberoende granskning som regeringen beslutat om fortfarande inte har kommit igång. I den bör man inte bara ta fram en bättre modell för medicinska åldersbedömningar, man bör även analysera hur det kunde gå så här snett. En myndighet som RMV kan inte tillåtas agera i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet, det skadar förtroendet för rättsväsendet och i förlängningen staten

Läs mer priset på Svenska Läkaresällskapets hemsida.