Friskvård och friskvårdsersättning

2022-03-07

Som anställd vid Uppsala universitet har du rätt till ett friskvårdsbidrag upp till 2000 kr och en hel del andra förmåner.

Friskvårdstimme: Som anställd har du möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvårdsaktivitet, så kallad friskvårdstimme. Friskvårdstimmen kan inte sparas för senare uttag och är inte flextidsgrundande. 

Friskvårdsbidrag: Bidraget är en skattefri förmån som syftar till att stimulera till aktiviteter. Aktiviteten ska vara av enklare slag och av mindre värde, därför finns det begränsningar i vilken typ av motion, idrott eller annan friskvård som ersättningen täcker.

Läs mer på medarbetarportalen: Friskvård.

Last modified: 2022-04-07