Lär dig att skapa ett bra videomöte

2020-05-06

Nu har de flesta medarbetare vid universitetet bra koll på hur tekniken fungerar med videomöten över Zoom. Men hur håller vi dessa videomöten på bästa sätt?

Det är fokus för kursen Inkluderande e-möten. Kursen tar fasta på hur vi kan delta i ett videomöte på ett bra sätt och hur vi som mötesvärd inkluderar alla mötesdeltagare. Frågor som tas upp är samspelet mellan deltagarna samt hur vi skapar den bästa gemensamma upplevelsen av videomötet.

Inkluderande e-möten, kom-igång-kurser, verkstad och Zoom-café. Här finns kurser på alla nivåer.

Last modified: 2022-04-07