Vad gäller för disputationer vid Uppsala universitet?

2020-12-08

Disputationer ska som huvudregel genomföras digitalt med maximalt åtta personer närvarande, inklusive respondent och opponent.

Om institutionen vill tillåta fler åhörare från allmänheten, så får detta genomföras i ytterligare rum med högst åtta personer per rum. Allt i syfte att minska smittspridningen.

Övriga sammankomster och offentliga tillställningar inom universitetet följer det senaste rektorsbeslutet den 20 november som begränsar antalet deltagare vid sammankomster inom universitetet till maximalt 50 personer.

Last modified: 2021-05-31