Danielle Friberg ny professor i öron-, näs- och halskirurgi

2021-05-27

Danielle Friberg har befordrats till professor i öron-, näs- och halskirurgi, förenad med befattning som överläkare 210601. Grattis!

Foto på Danielle Friberg

Danielle Friberg är fortfarande kursansvarig för ÖNH-undervisningen på Läkarutbildningen T8 och logopedutbildningen T2, bl.a. med fortsatt utvecklingsarbete av nya LP 6 år. Hon fortsätter sin forskning med handledning av doktorander och postdocs både på KI (Stockholm) och på Uppsala Universitet. Gruppen bedriver bl.a. fem randomiserade kontrollerade kirurgiska behandlingsstudier av obstruktiv sömnapné på vuxna och barn, även med långtidsuppföljningar. Dessutom i samarbete med CIM, KI, utförs analyser av tonsiller från våra Biobanker med flödes-cytometri, bl.a. för att undersöka möjlig etiologi till tonsill-hyperplasi hos barn. Dessutom ett nystartat samarbete med Covid-19 forskare på KI avseende tonsill-immunologin.

Last modified: 2021-05-31