Håkan Ahlström ny seniorprofessor i radiologi

2021-05-27

Håkan Ahlström är seniorprofessor i radiologi från och med 210501. Grattis!

Foto av Håkan Ahlström

Som seniorprofessor på 40% kommer Håkan Ahlström att fortsätta sin forskning att med hjälp av datoriserade bildverktyg integrera data från PET- , DT- och MR-bilder med annan information, bl.a. genetisk, för förbättrad detektion, behandling och prevention av onkologisk och kardiometabol sjukdom. Forskningen stöds av anslag från Cancerfonden, Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden. Han kommer också fortsätta att vara ansvarig för PET-MR kamerans verksamhet. I övrigt kommer Håkan att arbeta 20% kliniskt på BFC och 20% i Antaros Medical AB som han var med och startade för sex år sedan.

Last modified: 2021-05-31