Stefan Thelin är gästprofessor i thoraxkirurgi

2021-05-27

Stefan Thelin är gästprofessor i thoraxkirurgi från och med 210501. Grattis!

Last modified: 2021-05-31