Institutionsstyrelse, IKV

Institutionsstyrelsen väljs av anställda och doktorander vid institutionen. Riktlinjer för valen är gemensamma för Uppsala universitet. Prefekten utses av rektor eller vicerektor på förslag från institutionen. Både styrelse och prefekt har treåriga mandatperioder.

Institutionsstyrelsens sammansättning

Här är namn, tillhörighet och kontaktuppgifter till samtliga ledamöter, både ordinarie och suppleanter, som sitter i institutionsstyrelsen under perioden 1 oktober 2017 till 30 september 2020 för IKV:

Akademiska lärare

Ordinarie ledamöter

Suppleanter 


TA-personal


Forskarstuderande


Studentrepresentanter (utses i annan ordning, mandattid normalt 1 år)

  • Laura Saario
  • Ida Petaja

Adjungerade


Protokoll

Vill du läsa protokoll från institutionsstyrelsen kan du göra det här: