Jämställdhet och mångfald vid IKV

Sidan är under rekonstruktion då Uppsala universitet håller på att ta fram nya riktlinjer.

Läs om Lika villkor för verksamma vid Uppsala universitet.

Mer om jämställdhet

Gå in på hemsidan för Uppsala universitets kommitté för lika villkor

Kommittén för lika villkor är rådgivande och beredande organ i lika villkorsfrågor till områdesnämnden. Kommittén ska vidare arbeta för ökad jämställdhet samt utarbeta förslag till lika villkorsplan för vetenskapsområdet.