Institutionsledning och administration vid IKV

Prefekt

Prefekt och professor i medicinsk epidemiologi 

Porträttfoto på Liisa BybergLiisa Byberg 
e-post: prefekt@surgsci.uu.se
telefon: 070-16 794 00

Liisa Byberg är prefekt på institutionen för kirurgiska vetenskaper sedan 1 juli 2022 och professor i medicinsk epidemiologi sedan 2021.

Grundexamen från Biomedicinarlinjen togs vid Uppsala universitet 1996 och hon disputerade 2002. År 2007 kom hon som postdoc till institutionen och därefter varit forskarassistent, forskare och universitetslektor. Under tiden vid institutionen har Liisa Byberg varit kursansvarig för och lärare på forskarutbildningskursen Medicinsk epidemiologi och seminarieserien för doktorander Seminars in medical epidemiology och anordnat flertalet kurser inriktade på epidemiologisk metod eller kliniska studier med internationella föreläsare och lärare.

Sedan 2011 har Liisa Byberg varit ledamot eller suppleant i institutionsstyrelsen. Hon är ordförande i centrumrådet, Centrum för klinisk forskning Dalarna, och vice ordförande i Uppsala diabetescentrums styrelse.

Forskningsmässigt arbetar Liisa Byberg främst med observationsstudier som rör livsstilsfaktorers koppling till våra vanliga åldrandesjukdomar men också med randomiserade studier.

Ställföreträdande prefekt samt biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningsfrågor 

Porträttfoto av Susanna Larsson​Susanna Larsson 
e-post: susanna.larsson@surgsci.uu.se
telefon: 018-47 149 45 och 070-16 797 60

Susanna Larsson är universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper. Grundexamen togs vid Stockholms universitet 2002. Susanna Larsson disputerade vid Karolinska Institutet 2006 och gjorde postdok vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland 2007. Hon blev docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet 2011 och var gästforskare vid Universitetet i Cambridge 2015-2016.

Hon är biträdande redaktör för Metabolism – Clinical and Experimental.

Susanna Larsson bedriver epidemiologisk forskning med fokus på identifiering av orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar.

Biträdande prefekt med ansvar för kliniska kontakter 

Porträttfoto av Anders WanhainenAnders Wanhainen
e-post: anders.wanhainen@surgsci.uu.se 
telefon: 073-39 939 06

Anders Wanhainen är professor i kärlkirurgi vid Uppsala universitet sedan 2019.

Läkarexamen vid Uppsala Universitet 1995, specialist i kirurgi 2002 och i kärlkirurgi 2007. Disputerade vid Uppsala universitet 2004, docent i kärlkirurgi 2008, universitetslektor i kirurgi 2013, och professor i kirurgi 2014-2019.

Forskningsintressen inkluderar epidemiologiska och kliniska aspekter av aortasjukdomar (aneurysm och dissektioner), med särskilt fokus på patofysiologi, screening, kirurgisk och endovaskulär operationer, medicinsk behandling, samt infektioner och bindvävssjukdomar med aortaengagemang.

Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningsfrågor

Porträttfoto på Johan WikströmJohan Wikström
e-post: johan.wikstrom@radiol.uu.se
telefon: 072-22 20 287

Johan Wikström är professor i neuroradiologi vid Uppsala universitet sedan 2018.

Läkarexamen vid Uppsala Universitet 1990. Johan Wikström blev specialist i radiologi 1997 och i neuroradiologi 2002. Han disputerade vid Uppsala universitet 2001, blev docent i radiologi 2009 och var adjungerad professor i neuroradiologi 2016-2018.

I sin forskning använder Johan Wikström magnetkameratekniker för att studera hjärnans fysiologi och metabolism vid olika sjukdomstillstånd; dels för ökad kunskap om patofysiologiska mekanismer, dels för att utveckla förbättrade diagnostiska tekniker. Forskningsområden inkluderar bl.a. hjärntumörer, kärlmissbildningar och hjärnpåverkan vid havandeskapsförgiftning.

I samarbete med forskare från andra institutioner studeras också hur hjärnan aktiveras vid olika mentala processer och hur detta påverkas vid psykiatriska tillstånd. Ett annat forskningsområde är diagnostik av fostermissbildningar med magnetkamera.

Ekonomi

Ekonom

Porträttfoto på Katarina LindrothKatarina Lindroth
e-post: katarina.lindroth@uu.se 
telefon: 018-61 701 20

Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys.
 

Porträttfoto på Anne-Lie AnderssonAnne-Lie Andersson  
e-post: anne-lie.andersson@uu.se
telefon: 072-210 14 78 

Porträttfoto på Ann-Sofie HenrikssonAnn-Sofie Henriksson 
e-post: ann-sofie.henriksson@uu.se
telefon: 018-611 48 55Ekonomiadministratör

Porträttfoto på Mariana HooliMariana Hooli
e-post: mariana.hooli@neuro.uu.se
telefon: 018-47 147 72


 

Ekonomi- och personaladministratör

Porträttfoto på Siv AnderssonSiv Andersson
e-post: siv.m.andersson@uu.se
telefon: 018-61 126 16

HR-frågor

Personalsamordnare

Porträttfoto på Karin JohanssonKarin Johansson
e-post: karin.m.johansson@uu.se 
telefon: 018-61 131 03

Ger serviceinriktat och konsultativt stöd åt institutionens prefekt, ledning och medarbetare inom övergripande HR-frågor, samt samordnar institutionens HR-arbete.

Exempel på arbetsområden är:

 • rekrytering och anställning
 • arbetsmiljö- och hälsa
 • lika villkor
 • arbetsrätt och avtal
 • lönebildning
 • personalstatistik

En viktig del av arbetet utgörs också av samverkan med Akademiska sjukhuset och övriga sjukhus t.ex. kring förenade anställningar och adjungeringar.

HR-generalist

Porträttfoto på Higran SaghirHigran Saghir
e-post: higran.saghir@uu.se 
telefon: 018-61 149 27

Ger serviceinriktat och konsultativt stöd åt institutionens prefekt, ledning och medarbetare, inom övergripande HR-frågor. Exempel på arbetsområden är:

 • rekrytering och anställning
 • arbetsmiljö- och hälsa
 • lika villkor
 • arbetsrätt och avtal
 • lönebildning
 • personalstatistik

En viktig del av arbetet utgörs också av samverkan med Akademiska sjukhuset och övriga sjukhus t.ex. kring förenade anställningar och adjungeringar.

Porträttfoto på Louise LundqvistLouise Lundqvist   
e-post: louise.lundqvist@uu.se 
telefon: 018-47 147 79

Ger serviceinriktat och konsultativt stöd åt institutionens prefekt, ledning och medarbetare, inom övergripande HR-frågor. Exempel på arbetsområden är:

 • rekrytering och anställning
 • arbetsmiljö- och hälsa
 • lika villkor
 • arbetsrätt och avtal
 • lönebildning
 • personalstatistik

En viktig del av arbetet utgörs också av samverkan med Akademiska sjukhuset och övriga sjukhus t.ex. kring förenade anställningar och adjungeringar.


Kursadministration

Kursadministratör

Elisebeth Berge
e-post: elisebeth.berge@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 148 61

Kursadministratör inom läkarprogrammet.

Kurser:

 • Klinisk medicin II, 30 hp (Läkarprogrammet)
 • Akutsjukvård ii, 6,5 hp T11 (Läkarprogrammet.
 • Kirurgi, 1 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Ortopedi 3 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Fristående kurser på avancerad nivå IKV 

Porträttfoto av Åsa ErikssonÅsa Eriksson
e-post: asa.eriksson@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 153 65

Kursadministratör för:

 • ÖNH-kursen, Klin Med IV, termin 8 (Läkarprogrammet)
 • Öron-näsa-hals: anatomi, fysiologi och sjukdomar, termin 2 (Logopedprogrammet)

Administration kring disputation, licentiat och halvtidskontroller vid ÖNH. 

Porträttfoto på Annika HägerAnnika Häger
e-post: annika.hager@radiol.uu.se
telefon: 018-61 148 15

Kursadministratör för:

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet, samtliga 6 terminer
 • Radiologikurserna på Läkarprogrammet, terminerna 1, 3, 5, 6, 8 och 11
 • Fristående kurser på avancerad- och forskarnivå tillhörande IKV samt Centrum för klinisk forskning i Västerås

Porträttfoto på Charlotte ColliniCharlotte Collini
e-post: charlotte.collini@uu.se
telefon: 018-47 144 03

Kursadministratör för:

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet, samtliga 6 terminer
 • Radiologikurserna på Läkarprogrammet, terminerna 1, 3, 5, 6, 8 och 11
 • Fristående kurser på avancerad- och forskarnivå tillhörande IKV samt Centrum för klinisk forskning i Västerås

Porträttfoto på Li HedenmalmLi Hedenmalm
e-post: li.hedenmalm@uu.se
telefon: 0734-69 78 92

* Föräldraledig från våren 2023

 

Porträttfoto på Frida LevénFrida Levén
e-post: frida.leven@uu.se
telefon: 0704-25 01 96

Kursadministratör för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning:

 • Anestesi
 • Intensivvård
 • Operation
 • Ambulans
 • Kirurgi

samt för de fristående kurserna:

 • 3KR151 Fördjupningskurs inom anestesisjukvård för anestesisjuksköterskor
 • 3KR152 Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdsjuksköterskor

och uppdragskurserna:

 • 8KR161 Fördjupningskurs inom operationsjukvård för operationssjuksköterskor
 • 8KR006 Omvårdnad inom postoperativ och intermediärvård

Administration

Koordinator

Porträttfoto på Katja AnderssonKatja Andersson
e-post: katja.andersson@uu.se 
telefon: 018-61 129 44

Katja Andersson arbetar brett med administration för området anestesi och intensivvård. Här är exempel på arbetsuppgifter:

 • Prefektstöd kring samordning av möten, konferenser, kallelser
 • Administration kring disputationer och halvtidsseminarium
 • Samordning av VFU inom anestesi på termin 5, läkarprogrammet
 • Mötesorganisatör samt koordinator inom Svenska intensivvårdssällskapet
 • Samordning av abonnemang och kurser inom PG-utbildningen inom intensivvård för Uppsala/Stockholm och Norrland.
 • Administration av ST-kurser inom anestesi- och intensivvård
 • Programsekreterare SSAI-IC program

Administratör   

Porträttfoto av Elin ErikssonElin Eriksson
e-post: elin.k.eriksson@uu.se
telefon: 018-61 145 69

Elin Eriksson är institutionens kommunikatör men har även kvar andra arbetsuppgifter i lite olika utsträckning. Exempel:

 • Webbplatsansvarig
 • Ansvarig för nyhetsbrev och tv-skärmar
 • Inköpsansvarig
 • Registrerar i Ladok på forskarnivå
 • Diarieför doktorandärenden 
 • Administrerar ograduerade medel till doktorander
 • Registrerar publikationer i DiVA
 • Inventerar anläggningar

Porträttfoto på Carina LindbergCarina Lindberg
e-post: carina.lindberg@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 716 95

Carina Lindberg bistår med administration och service inom bl.a. följande områden:

 • Inköpsansvarig
 • Registrerar i Ladok på forskarnivå
 • Ansvarig för disputationer och halvtider
 • Diarieför doktorandärenden 
 • Hanterar leverantörs-, kund- och utlandsfakturor
 • Behjälplig vid reseersättningar, timersättning mm
 • Backup för ekonomi- och personaladministratör
 • Utbetalning av resebidrag till studenter vid utlokalisering på sjuksköterskeprogram hos IKV
 • Inventerar anläggningar
 • Beställer passerkort till universitetsanställda vid institutionen

Senast uppdaterad: 2024-02-20