Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen väljs av anställda och doktorander vid institutionen. Riktlinjer för valen är gemensamma för Uppsala universitet. Prefekten utses av rektor eller vicerektor på förslag från institutionen. Både styrelse och prefekt har treåriga mandatperioder.

Institutionsstyrelsens sammansättning

Här är namn, tillhörighet och kontaktuppgifter till samtliga ledamöter, både ordinarie och suppleanter, som sitter i institutionsstyrelsen under perioden 1 oktober 2020 till 30 september 2023.

Akademiska lärare

Ordinarie ledamöter

Suppleanter 

*Då Per Hellman är vald till prefekt fram till 2022-06-30 går även Eva Jangland in som ordinarie ledamot till åtminstone nytt prefektval hållits

TA-personal

  • Kerstin Ahlgren, förste forskningsing. inom anestesiologi och intensivvård; hedenstiernalaboratoriet


Forskarstuderande

Suppleant


Studentrepresentanter (utses i annan ordning, mandattid normalt 1 år)

Adjungerade

Protokoll

Vill du läsa protokoll från institutionsstyrelsen kan du göra det här:

Senast uppdaterad: 2022-07-05