Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen väljs av anställda och doktorander vid institutionen. Riktlinjer för valen är gemensamma för Uppsala universitet. Prefekten utses av rektor eller vicerektor på förslag från institutionen. Både styrelse och prefekt har treåriga mandatperioder.

Institutionsstyrelsens sammansättning

Här är namn, tillhörighet och kontaktuppgifter till samtliga ledamöter, både ordinarie och suppleanter, som sitter i institutionsstyrelsen under perioden 1 november 2023 till 31 oktober 2025. Ordförande för institutionsstyrelsen är Liisa Byberg. 

Akademiska lärare

Ordinarie ledamöter

Suppleanter 

*Då Liisa Byberg är vald till prefekt fram till 2025-06-30 går Miklós Lipcsey in som suppleant under denna tid.

TA-personal

Ordinarie ledamot

Suppleant

  • Kerstin Ahlgren, förste forskningsing. inom anestesiologi och intensivvård; hedenstiernalaboratoriet


Forskarstuderande

Ordinarie ledamöter

Suppleanter


Studentrepresentanter (utses i annan ordning, mandattid normalt 1 år)

Adjungerade

Protokoll

Vill du läsa protokoll från institutionsstyrelsen kan du göra det här:

Senast uppdaterad: 2024-02-05