ALF-medel

ALF är en förkortning för: Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

I avtalet upptas även system för ersättning för landstingens åtagande att medverka i läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning, den så kallade ALF-ersättningen. Kliniskt inriktad medicinsk forskning, enligt detta avtal, bygger på tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser och skall ha särskild betoning på den patientnära forskningen.

På vetenskapsområdet för medicin och farmacis hemsida finns mer information om ALF-medel. På deras hemsida presenteras beslutande organ, avtal m.m.