Utbetalning av arvoden/reseersättning till utomlandsboende

För betalning av arvoden och/eller reseersättningar till personer bosatta utomlands (gäller även de nordiska länderna) krävs följande uppgifter:

  • Kopia av passet (sidan med personuppgifter)
  • Skatteregistreringsnummer i hemlandet (Tax Identification number in country of residence)
  • Födelsedata
  • Namn
  • Fullständig adress - det måste vara hemadressen, dvs inte till sjukhus eller universitet etc.
  • Bankens namn
  • Swiftadress, BIC
  • IBAN-nr (börjar alltid med landskod)
  • Bankkonto anges för de länder som saknar IBAN-nr
  • Fedwirw/ABA/Routingnummer OBS: till USA och Canada 

Samtliga dessa uppgifter behövs om personen ska få ett arvode av någon sort. Observera att samtliga uppgifter krävs även om det bara gäller reseersättning som normalt inte är skattepliktigt.

Se till att få in samtliga uppgifter minst en månad i förväg när det gäller exv utländska opponenter. Efter att alla uppgifter kommit in ska en SINK-ansökan skickas till skattemyndigheten. Det kan ta några veckor att få svar från dem. Innan svaret kommit går det inte att skicka reseräkningen till personalavdelningen för process. Räkna med att det tar minst fyra veckor efter att alla uppgifter kommit in.

Vid reseersättning så måste vi få in biljetter eller någon sorts underlag för biljetterna.