Bisysslor

Alla lärare ska registrera eventuella bisysslor.

Registrera bisysslor genom att logga in i Primula webb och gå till Mina sidor välj sedan Bisysslor.

Du som har anställning både på sjukhuset och på universitetet bör registrera bisyssla om det faktiskt rör sig om två anställningar (en på sjukhuset på X% och en på universitetet på Y%). Om du däremot har en universitetsanaställning som inkluderar exempelvis 30% klinisk tjänstgöring ska du inte registrera detta som bisyssla. De vanligaste kliniska anställningarna är kliniskt lektorat och klinisk professur, där är det bara fråga om en(1) formell anställning. Däremot kan du förstås ha annan bisyssla som ska registreras utöver det kliniska lektoratet/ professuren.

Det kan finnas olika problem med bisysslor:

  • Förtroendeskadliga bisysslor: Det är inte tillåtet att ha en bisyssla som gör att den anställdes opartiskhet kan ifrågasättas, dvs att jäv kan uppkomma.
  • Arbetshindrande bisysslor: Bisysslan riskerar att medföra att arbetstagaren missköter sitt arbete. En bisyssla ska alltid utövas på fritiden inte inkräkta på normal arbetstid.
  • Konkurrensbisysslor: Det här förbudet gäller vid myndigheter som bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet och skall motverka att arbetsgivaren möter konkurrens från sin anställda.

Här kan du ta del av regelverket runt bisysslor. Det finns en blankett, men den behöver inte användas eftersom du själv registrerar dina bisysslor i Primula webb. Även i Medarbetarportalen finns länk till regelverket med mer utförlig information än ovan.

Senast uppdaterad: 2021-03-16