CAS

CAS står för Central Authentication Service (CAS).

CAS-inloggningen är nyckeln för åtkomst till olika datasystem, databaser och även fysisk åtkomst till vissa platser via passerkort. Exempel är behörighet till ekonomisystemet, behörighet i Uppdok (exempelvis studerande på grundnivå, registrering av kurser på forskarutbildningen, uttag av listor och intyg för forskarstuderande).

CAS inloggningsuppgifter och lösenord får du genom att registreras i universitetskatalogen AKKA. Vilka rättigheter du kan få via CAS-inloggning beror på vilka funktioner du har. För många behörigheter krävs skriftlig ansökan med prefektens underskrift.

Hur fungerar CAS?

Schematiskt fungerar en inloggning med CAS på följande sätt: 

  1. Användaren öppnar startsidan för den webbtjänst som ska användas och väljer att logga in.
  2. Webbtjänsten skickar över användaren till inloggningsservern.
  3. Användare loggar in med namn och lösenord om användaren inte är inloggad i CAS (kontrolleras med hjälp av en cookie – TGC).
  4. Inloggningsservern skickar användaren tillbaka till webbtjänsten med en inloggningsbiljett (ST).
  5. Webbtjänsten skickar inloggningsbiljetten till inloggningsservern.
  6. Inloggningsservern skickar användarens användaridentitet till webbtjänsten och användaren är därefter inloggad i webbtjänsten.