DiVA

DiVA står för Digitala Vetenskapliga Arkivet och är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter.

DiVA innehåller publikationer, doktorsavhandlingar och studentuppsatser men även rapporter, artiklar och andra typer av publikationer. 

Det är obligatoriskt för forskare och anställda att registrera sina publikationer i DiVA. För samtliga doktorander gäller obligatorisk e-spikning av doktorsavhandling i DiVA. 

En korrekt registrering är viktig eftersom vetenskapliga publikationer ligger till grund för fördelning av anslag.


Kontaktpersoner: