Egenregistrering i Primula webb

Den senaste versionen av anvisningar för Primula webb finns i Medarbetarportalen, under HR guiden - Personalsystem - Primula webb.

Alla anställda vid institutionen måste ha en inloggning i Primula web. Systemet bygger på en så kallad CAS-inloggning. För att få behörighet måste du vara anställd och vara registrerad i katalogdatabasen (AKKA).

 Det här kan du göra i Primula webb

 • Titta på/skriva ut lönebesked
 • Ansöka om semester
 • Ansöka om föräldraledighet
 • Ansöka om vård av barn med tillfällig föräldrapenning
 • Ansöka om annan ledighet (flytt, egen angelägenhet etc)
 • Sjukanmälning/friskanmälning
 • Friskvård
 • Adressändring
 • Reseräkning
 • Lägga in frivilligt extra skatteavdrag
 • Kontaktuppgifter till anhörig

 
Notera att Primula är stängt för rapportering när månadsomställning (lönekörning) förbereds. Vanligtvis pågår avstängningen under två arbetsdagar mellan den 15 och 20 varje månaden. Kommer det upp ett felmeddelande när du ska utföra något i Primula webb beror det ofta på förberedelse för lönekörning.

Glöm inte att logga ut när du är klar med registreringen. Det gör du med knappen uppe till höger.