Etikprövning - så går det till

Från och med den 1 januari 2019 ska alla ansökningar göras i ansökningsportalen Prisma, information om hur du gör när du ansöker hittar du på Etikprövningsnämndens hemsida.

Oavsett om ditt projekt är stort eller litet eller vilket forskningsfält det än gäller så söker du via Prisma. Ansökan ska göras på svenska. Ansökningsformuläret är utformat så att du endast behöver lämna de uppgifter som är relevanta för just den forskning som din ansökan avser.

Normalt bör Etikprövningsmyndigheten fatta beslut inom 60 dagar efter det att en komplett ansökan har inkommit.

Före ansökan

  1. Forskningshuvudmannen (organisationen) behöver ha ett organisationskonto i Prisma. En som är ansvarig för det kontot har bestämt vilka som kan signera.

  2. Som ansvarig forskare behöver du ha ett konto på Prisma.

  3. Det är forskningshuvudmannen som har det yttersta ansvaret för forskningen och därmed också den som ansöker om etikprövning. Det är ansvarig forskare som skickar in ansökan om etikprövning och i ansökan anger forskningshuvudman och underenhet.
    I samband med ansökan ska du kunna betala in en avgift med hjälp av OCR-nummer. Avgiften är 5 000 eller 16 000 kr. Betalning sker till bankgiro 406-1107.