FRIDA

FRIDA är en databas för fallbeskrivningar. Databasen tillkom i samband med den nya läkarutbildningen. Behöriga lärare lägger in sina fall till läkarstudenterna.

Bland administratörerna på IKV är det Isabel Eriksson Vestin som har behörighet till FRIDA.