Fakturaadress för institutionen för kirurgiska vetenskaper

När du handlar något på faktura måste rätt fakturaadress anges. ​Från och med 28 oktober 2022 ska både svenska och utlänska pappersfakturor skickas till följande fakturaadress:

Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala

OBS:

  • Ange referensnummer 463000.
  • Ingenting annat får finnas i fakturaadressen, skriv inte Akademiska sjukhuset eller sektion. 
  • Ditt namn ska finnas i själva fakturatexten.
  • Utländska fakturor ska skickas till institutionens adress.

Senast uppdaterad: 2023-04-24