Friskvårdsbidrag

Anställda har rätt till friskvårdsbidrag på 1 000 kr/termin eller 2 000 kr för ett årskort (beloppen gäller från 2011).

För att få ersättning lämnar du orginalkvitto till personalsamordnare. Bidraget reduceras om du inte har arbetat hela terminen/året.

I närheten av institutionens arbetsplatser finns motionsanläggningarna Friskhuset och Blåsenhus.

Friskvårdabidraget kan tas ut av forskarstuderande anställd som doktorand, men inte av kliniska forskarstuderande med anställning vid sjukhuset.

Heltidsanställda har också rätt till en timmes friskvård per vecka på arbetstid. Den tiden kan inte arbetas in eller sparas.

Läs mer på universitetets hemsida om friskvård.