Halvtidskontroll

  • Huvudhandledaren avgör om doktoranden är klar för halvtidskontroll.
  • Alla obligatoriska kurser ska vara klara.
  • Huvudhandledaren utser lämpliga personer till betygsnämnden. Namn på ledamöter i betygsnämnden lämnas till prefekten.
  • En sammanfattning av arbetet skickas till betygsnämnden och till övriga intresserade.
  • Halvtidskontrollen anslås på institutionen och på den egna kliniken.
  • Information om förestående halvtidskontroll med sammanfattning av arbetet ska även lämnas till Carina Lindberg eller Birgitta Haglund.
  • I samband med halvtidskontrollen ska ett protokoll upprättas, ordföranden i betygsnämnden har ansvaret för detta. Blankett finns att hämta på medfarms hemsida.
  • Betygsnämnden ska även muntligt och i en sammanfattning av det muntliga ge doktoranden tips och råd om förbättringar.
  • Slutligen ska betygsnämnden godkänna eller underkänna halvtiden som en grund för den framtida disputationen.
  • Protokollet ska lämnas till Carina Lindberg, Birgitta HaglundKatja Andersson eller Elin Eriksson för registrering i Ladok.

Mer information