Kursadministratörer på IKV

Isabel Eriksson Vestin, kursadministratör

Isabel Eriksson Vestin, kursadministratör

Kontaktuppgifter
E-post: isabel.eriksson@surgsci.uu.se
Tel: 018-611 31 02

Arbetsuppgifter
Kursadministratör/samordnare inom:

 • Läkarprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet
 • Ladok-ansvarig
 • SELMA-ansvarig
 • Studentportalen-ansvarig
 • Reservantagning
 • Utlokaliseringssamordnare
 • NyA-ansvarig

Kurser

 • Klinisk Medicin II, 30 hp T6 (Läkarprogrammet)
 • Akutsjukvård II, 6.5 hp T11 (Läkarprogrammet)
 • Kirurgi, 1.0 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Ortopedi, 3.0 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Katastrofmedicin, 0.5 hp (Sjuksköterskeprogrammet)
 • VFU akutsjukvård, del 1, 3.0 hp (Sjuksköterskeprogrammet)
 • Fördjupningskurs i anestesisjukvård för anestesisjuksköterskor, 15.0 hp
 • Fördjupningskurs i intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor, 15.0 hp
 • Den komplicerade smärtpatienten, 15.0 hp
 • Organdonation och organtransplantation, 15.0 hp
 • Translationell forskningsmetodik inom medicin, 7.5 hp, 15.0 hp, 30.0 hp
 • Medicinsk teknik, 7.5 hp
 • Akutsjukvård för sjuksköterskor 15 hp, 30 hp
   

Åsa Eriksson, kursadministratör

Åsa Eriksson, kursadministratör

E-post: asa.eriksson@akademiska.se, asa.eriksson@surgsci.uu.se
Tel: 018–611 53 65
Fax: 018–55 82 31

 • ÖNH-kursen på Klin Med IV (Läkarprogrammet)
 • Foniatri I (Logopedprogrammet)
 • Foniatri II (Logopedprogrammet)
   

Annika Häger, kursadministratör

Annika Häger, kursadministratör

E-post: annika.hager@radiol.uu.se
Tel: 018-611 45 99, 070-167 90 66

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Radiologikurserna på läkarprogrammet