Licenser på programvara

För anställda, doktorander och associerade till institutionen för IKV går det bra att beställa licenser för programvaror via RBIT (IT-avdelningen vid Rudbeck) på Uppsala universitetet. Det krävs att du har en universitetsdator som är registrerad av RBIT samt att du har medel vid IKV som kan användas för licenskostnaden (eller att din handledare står för kostnaden). Medlen ska finnas vid institutionen för att slippa fakturering.

All hantering av programvara (registrering av licenser och distribution av program) sköts av RBIT. Behöver ni någon programvara så kontakta dem via e-post: helpdesk@rudbeck.uu.se.

De installerar bara mjukvara på universitetsdatorer som är registrerade vid Rudbeck, detta enligt Universitetets regler för mjukvaruhantering. Ju fler som har datorer som är konfigurerade av RBIT, desto smidigare kommer programdistributionen att bli, eftersom ny programvara och uppdateringar då kan skjutas ut till datorn utan att ni behöver besöka RBIT.

Personalsamordnare Karin Johansson kommer att avregistrera licenser samt leverera underlag för fakturor på programvara.

Det är inte tillåtet att installera program med universitetslicens på sjukhusets datorer eller datorer som endast används för privat bruk.
 

OBS: Se till att alla datorer framöver beställs av RBIT (helpdesk@rudbeck.uu.se) och installeras av dem. Beskriv vad ni vill ha så tar de fram förslag för vidare diskussion.