Personalfrågor

Har du frågor om anställning, semester, tjänstledighet eller andra personalfrågor, kontakta personalsamordnare Karin Johansson, tel. 018-611 31 03 eller HR-generalist Higran Saghir, tel 018-611 49 27.