Karin Johansson, personalsamordnare

Kontaktuppgifter
E-post: karin.johansson@surgsci.uu.se
Tel: 018 611 31 03

Arbetsuppgifter

Personalfrågor såsom rekrytering, försäkring, semesterbevakning, personalstatistik inför bokslut och lönerevisioner, varsel och övertalighet m.m. Även en del arvoden och reseräkningar särskilt utlandsbetalningar med SINK-ansökningar.

Dessutom

 • Arbetsmiljö:
  • Sammankallande i arbetsmiljökommittén
  • Huvudansvarig för arbetet med arbetsmiljöplan
 • Jämställdhet och mångfald:
  • Sammankallande i jämställdhets och mångfaldskommittén
  • Huvudansvarig för arbetet med jämställdhetsplanen
 • Inför årsredovisning och VP:
  • Sammanställer arbetsmiljö- och jämställdhet samt andra uppgifter med  personalanknytning
 • Registrator för IKVs diarium samt för institutionens personalärenden
 • AKKA ansvarig:
  • Gör samtliga ändringar och tillägg för IKV i AKKA (universitetskatalogen)
  • Ordnar CAS-inloggningar och e-postadresser
 • Samlar den administrativa personalen till regelbundna träffar för information
 • Sekreterare i institutionsstyrelsen
 • Distribuerar information till olika grupper t ex om utlysning av stipendier, ograduerade medel, promotionsanmälan mm
 • Sammanställningar, utredningar och samordningsuppgifter, vilka varierar över tid