Primula

Primula är universitetets stödsystem för löne- och personaladministration. Förutom underlag för löneutbetalningar registreras i Primula information om personer som är anställda eller på annat sätt anlitade av Uppsala universitet. Informationen gäller personuppgifter samt uppgifter om anställning, kompetens, sjukdom, semester, ersättningar, pensioner, historik med mera. Denna variant av Primula används enbart av personalansvariga och chefer.

Primula webb är Primulas egenraportering av semesteruttag, ledigheter, sjukfrånvaro, adressuppgifter med mera. Alla anställda ska ha behörighet till Primula webb för egenregistrering, för att kunna titta på sin lönespecifikation och annat.