Stipendier

Om du fått pengar via ett stipendium (gäller inte stipendier för egen försörjning) skall originalet av gåvobrevet lämnas till ekonom Siv Utterberg. Hon rekvirerar pengarna och lägger sedan upp ett konto för forskningsmedel där pengarna sätts in. Om du endast får besked om erhållna medel via e-post så skall denna e-post vidarebefordras till Siv Utterberg.

Behöver du besked om transaktioner och saldon på forskningskonton eller konto för ograduerade medel på institutionen för kirurgiska vetenskaper så tar du företrädesvis kontakt med Siv Andersson eller Siv Utterberg.

Ograduerade medel är en särskild typ av stipendier som söks under doktorandutbildningen . Mer information om ograduerade medel finns att läsa här.

Läs mer om stipendier här: www.uu.se/stipendier