Uppgifter om forskningskonton på IKV

Behöver du besked om transaktioner och/eller saldon på forskningskonton eller konto för ograduerade medel så tar du kontakt med ekonomiadministratör Siv Andersson eller ekonom Katarina Lindroth.