AKKA, vad är det?

Förkortningen AKKA står för Autentisering/Kontroll KatalogAdministration. AKKA är universitetets gemensamma katalog- och behörighetssystem.

AKKA används för att visa universitetets organisation och kontaktuppgifter, att visa vilka som är anställda och vilka som är övrigt verksamma vid universitetet. Det används även för att ge studenter, anställda och övriga verksamma kontrollerad tillgång till elektroniska resurser vid universitetet.

AKKA består främst av två delar, en katalogdel och en behörighetsdel, som är intimt förknippade med varandra. Förändringar utförda i katalogdelen påverkar behörighetsdelen och ger direkt uppdatering även av behörighetsinformationen.

AKKA ingår i ett komplext system av databaser. Det finns en bild som visar hur det ser ut, klicka på länken: Översikt AKKA beroenden 

Registrering i AKKA är en förutsättning för att kunna få e-postadress och CAS-inloggning.

CAS-inloggning krävs för att kunna arbeta i eller komma åt bland annat följande system:

  • Studentportalen
  • Webbmail
  • Primulawebb - egenregistrering för anställda
  • Kursdatabasen Selma
  • Biblioteksresurser via EZProxy
  • Diariesystemet
  • Lokal och Schemabokningssystemet
  • Sesam

Rent praktiskt innebär det att om du behöver rättigheter att arbeta i exempelvis Selma eller Ladok måste du först ha en CAS-inloggning. För att få detta kontaktar du Karin Johansson eller Higran Saghir.

När du är registrerad i AKKA och har fått ditt ID går du vidare till Elisebeth Berge (elisebeth.berge@surgsci.uu.se) som ordnar så att du får behörighet på rätt nivå.

I många databaser krävs det att du har vissa bestämda arbetsuppgifter och att du ansöker om behörighet för att kunna få tillgång till systemet.

Läs mer om AKKA på medarbetarportalen.