E-post vid universitetet

Anställda och doktorander behöver en e-postadress vid institutionen. Universitetsadressen används för information om t.ex. seminarier och stipendier som utlyses. E-postadress vid institutionen innebär att du blir registrerad i universitetets katalogsystem AKKA och får en så kallad CAS-inloggning. Den ger åtkomst till PubMed och artiklar i de tidskrifter som universitetsbiblioteket har licenser på. En rad rättigheter kan kopplas till din CAS-profil, vilka beror på vilka funktioner du är i behov av i din verksamhet.

För att få en e-postadress kontaktar du Karin Johansson, personalsamordnare, hon nås på tel. 018-611 31 03 eller via e-post karin.johansson@surgsci.uu.se. Karin är katalogansvarig och korrigerar även felaktiga uppgifter i universitetskatalogen.

Behöver du CAS-inloggning men vill inte ha ytterligare en e-postadress att hålla reda på?

Du kan få en CAS-inloggning utan att en e-postadress knyts till denna. På institutionen ser vi gärna att du faktiskt har en e-postadress hos oss eftersom det underlättar kommunikationen. Om det är besvärligt att kontrollera flera brevlådor regelbundet så är det mycket enkelt att vidarebefordra e-post från universitetsadressen till en annan adress. Det gör du från IT-stöds helpdesksida. Klicka på Hantera din behörighet, logga in med din CAS-inloggning. Välj Eftersändning, ange till vilken e-postadress du vill få posten eftersänd. Kryssa i rutan om du vill spara en kopia av dina inkomna e-postmeddelanden i surgsci-brevlådan. Att spara meddelandena där gör att du kommer åt posten var du än befinner dig. Det är också en säkerhetsrutin om din vanliga e-post skulle krascha. Nackdelen är att du regelbundet måste gå in på din surgsci-adress och rensa brevlådan som annars kan bli full vilket i sin tur gör att meddelanden inte kommer fram.

På IT-stöds helpdesksida finns information och anvisningar om bland annat:

 • alias-adress
 • guider och hjälp med e-postprogram, mobiltelefoner,
 • hur du begär nytt brev med användarprofil (id, lösenord) om det kommit bort
 • test av webbläsarinställningar
 • hur du kan kontrollera DNS- och HTTP-anrop
 • byte av lösenord
 • frånvaromeddelande
 • eftersändningar av e-post
 • administration av din personliga hemsida
 • nivå på spamfiltrering
 • byte av PIN-kod
 • gästidentitet för inloggning på UpUnet-S

Mer information

Läs mer på medarbetarportalen om E-post vid Uppsala universitet