Inköp

På institutionen för kirurgiska vetenskaper finns två inköpsansvariga, Elin Eriksson och Carina Lindberg. Alla beställningar ska gå via inköpsansvariga, med undantag för datorer som beställs via Rudbeck-IT.

Gör så här för att söka fram produkten

Vid köp av dator

  • Datorer ska alltid beställas av Rudbeck-IT.
  • Skicka e-post till helpdesk@rudbeck.uu.se och skriv vad du önskar så hjälper de dig med beställningen.
  • All konversation ska ske via universitetsmejl, Rudbeck-IT svarar endast på denna.
  • För att säkerställa att ni har medel på konto, hör först med Carina Lindberg eller Siv Andersson.
  • När du beställer via Rudbeck-IT, skicka alltid en kopia på beställningen till Siv Andersson, eftersom hon alltid tillfrågas av Rudbeck-IT om medel finns. 

Universitetets egendom

  • All utrustning som köps in via universitetsmedel, t.ex. datorer och telefoner, tillhör universietet och får inte betraktas som privat egendom. 
  • När en person, som står som ansvarig på exempevis en dator, ipad eller mobiltelefon, slutar sin anställning/utbildning ska produktena lämnas in till Rudbeck-IT för skrotning eller omkonfigureraring. 
  • Datorerna belastas med en årlig kostnad tills de lämnas in för skrotning/omkonfigurering.
  • Tänk på att flertalet datorprogram har en löpande kostnad som fortsätter årsvis om abonnemangen inte sägs upp, t.ex. statistikprogram och Adobes produkter. 

Regler och riktlinjer