Ladok - registrering av kurser och rapporteringar

All registrering i Ladok för doktoranderna på institutionen sköts av Carina Lindberg, Birgitta HaglundKatja Andersson och Elin Eriksson

Registreringar i Ladok

För att Ladok-registret ska kunna hållas uppdaterat måste administratörerna få en kopia på all viktig dokumentation som rör doktorandens pågående arbete:

  • Anmälan till doktorandutbildning
  • Intyg på genomförda kurser och presenatationer
  • Anmälan till disputation
  • Protokoll från halvtidsdisputation, lic och disputation
  • Uttag av examen

Detta är grunden för att resultaten ska bli korrekt redovisade.

I slutet av varje termin ska forskningsaktivitet och försörjning redovisas. Rapporteringsunderlag finner du på i medarbetarportalen under Aktivitet, försörjning och individuell studieplan.

Årligen rapporteras studieplanen, Årlig uppföljning för doktorander, som doktoranden och huvudhandledaren går igenom tillsammans, även examinatorn ska signera denna blankett.

Intyg

Forskarstuderande kan själva ta ut sina intyg via www.student.ladok.se. I Ladok se de ser även alla kurser och presenationer som finns registerade på dem.