Ograduerade medel på IKV

En särskild typ av stipendier som forskarstuderande ska söka är ”Ograduerade forskares anslag vid medicinska fakulteten”. Dessa medel utlyses varje höst med sista ansökningsdag omkring den 20:e september. Varje forskarstuderande kan få detta anslag som mest fyra gånger. Pengarna sparas på ett särskilt konto och ska först och främst täcka kostnader för tryckning av avhandlingen. Pengarna kan även användas till kostnader för översättning, instrument, apparatur, litteratur samt resor som är direkt relaterade till det forskningsprojekt som stipendiet är beviljat för.

Blankett finns att hämta från stipendiekansliet. Blanketten är dock endast tillgänglig under ansökningsperioden. Besked om sökta ograduerade medel, kommer till institutionen och du får besked om resultatet av din ansökan via Siv Andersson.

Uppgifter om forskningskonton

Behöver du besked om transaktioner och saldon på forskningskonton eller konto för ograduerade medel på institutionen för kirurgiska vetenskaper så tar du företrädesvis kontakt med Siv Andersson eller Anna Wänn.