Plagiatkontroll - Urkund

Uppsala universitet använder systemet Urkund för plagiatkontroll. Systemet är kopplat till de filareor som finns för inlämningsuppgifter i Studentportalen och i lärplattformen Ping Pong.

Läs mer om plagiatkontroll och Urkund.