Utbildning

Uppsala universitet och Uppsala universitetssjukhus bedriver tillsammans medicinsk forskning i världsklass och utbildar läkare, sjuksköterskor och specialsjuksköterskor. Institutionen för kirurgiska vetenskaper har program och kurser på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå. 

Grund- och avancerad nivå

studenter samtalar vid ett bord i parkenVi har undervisning inom röntgensjuksköterskeprogrammet samt tillämpliga delar av programmen för läkarutbildning, biomedicinarutbildning, logopedutbildning och sjuksköterskeutbildning.

På avancerad nivå ansvarar vi för flera inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet liksom för en rad fördjupningar och fristående kurser inom kirurgi, anestesi, intensivvård och smärtbehandling. 

Forskarutbildning

Institutionen för kirurgiska vetenskaper bedriver forskarutbildning av hög kvalité i ett brett spektrum av ämne relaterade till kirurgi. Vi har vi ca 240 doktorander som är knutna till institutionen. Forskarutbildningen bedrivs främst på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

Logotype Uppsala universitet och Akademiska sjukhuet
Läs gärna mer om samverkan mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset under Samverkan.

Senast uppdaterad: 2023-05-11