Utbildning

Institutionen för kirurgiska vetenskaper har program och kurser på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå. 

Grund- och avancerad nivå

Vi har undervisning inom tillämpliga delar av programmen för läkarutbildning, biomedicinarutbildning, logopedutbildning och sjuksköterskeutbildning.

På avancerad nivå ansvarar vi för flera inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet liksom för en rad fördjupningar och fristående kurser inom kirurgi, anestesi, intensivvård och smärtbehandling. Vi har även ett masterprogram i avancerad medicinsk avbildning. 

Forskarutbildning

Institutionen för kirurgiska vetenskaper bedriver forskarutbildning av hög kvalité i ett brett spektrum av ämne relaterade till kirurgi. Vi har vi ca 200 doktorander som är knutna till institutionen. Forskarutbildningen bedrivs främst på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

logotyp Uppsala universitet

logotyp Akademiska sjukhuset

Studenter samtalar vid ett bord med datorer uppslagna.