Kursadministration vid IKV

Vänd dig till kursadministratörerna med frågor om exempelvis kursansökan, kursregistrering och resultat.

Elisebeth Berge, kursadministratör på läkarprogrammet termin 6 och 11 samt kirurgi-kurserna på Fysioterapeutprogrammet
E-post: elisebeth.berge@surgsci.uu.se 
Tel: 018-6114861

Åsa Eriksson, kursadministratör
ÖNH-kursen, Klin Med IV på läkarprogrammet samt Öron-näsa-hals: anatomi, fysiologi och sjukdomar på logopedprogrammet.
E-post: asa.eriksson@akademiska.se, asa.eriksson@surgsci.uu.se
Tel: 018–6115365

Annika Häger, kursadministratör
Röntgensjuksköterskeprogrammet, radiologikurserna på läkarprogrammet
E-post: annika.hager@radiol.uu.se
Tel: 018-6114815

Frida Levén, kursadministratör
Specialistsjuksköterskeprogrammet
E-post: frida.leven@surgsci.uu.se
Tel: 070-4250196

Vem ska jag fråga?

Behörighet

Frågor om behörighet kan besvaras av kursledare eller programansvarig. Antagningsenheten vid Uppsala universitet sköter antagningen till kurser och program och kan också besvara frågor om behörighet.

Examen

Alla examina vid Uppsala universitet utfärdas av examensenheten. Frågor som rör examen bör därför först riktas till dem. Via examensenhetens hemsida hittar du mer information om de olika examina som finns, samt hur du går tillväga för att ansöka om examen.

Kurs- och programansökan

Ansökningar till våra utbildningar görs via studera.nu. Sista datum för ansökan är den 15 april för hösttermin samt den 15 oktober för vårtermin. Mer information finns via studera.nu. Har du frågor om IKVs utbildningar eller kurser kan du vända dig till kursledare eller programansvarig.

Kursregistering

Registrering på institutionens kurser sköts av kursadministrationen.

Reseersättning

Från och med 1 februari 2015 betalas reseersättningen för studenter ut av ALF-kansliet på Akademiska sjukhuset. Inlämning av reseräkning och kvitton/biljetter sker direkt på ALF-kansliet (ingång 61, plan 7) eller i brevlådan i hisshallen på samma plan. Läs Regelverk för reseersättning vid regionplaceringför studenter på läkarprogrammet för mer information. Vid frågor kontakta ALF-kansliet på alf@akademiska.se.

Schema

Se respektive kurs/program i Studium.

Tentamensanmälan

Sker via respektive kurs/program i Ladok.

Tillgodoräkning

Blankett finns hos studievägledningen.

Studierektorer vid institutionen 

David Smekal/Lena Jidéus, studierektorer för läkarprogrammet
Camilla Fröjd, studierektor för specialistsjuksköterskeprogrammet
Camilla Andersson, studierektor för röntgensjuksköterskeprogrammet

Direktlänkar

Senast uppdaterad: 2021-07-02