Tillgänglighet för alla, IKV

Uppsala universitet har en tillgänglighetsplan som utgår från diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och i universitetets Program för lika villkor vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet genomgjorde under åren 2015-2017 en särskild satsning för att öka den generella tillgängligheten i alla våra lokaler för personer med olika funktionsvariationer. Läs mer under Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på medarbetarportalen.

Mer information

Det finns mer information om funktionsvariation på medarbetarportalen; Stöd vid funktionsnedsättning, Anpassning av tillgänglighet - akuta behov, Tillgänglighet i lokaler samt Fakta om funktionsnedsättning.
 

Kontaktvägar vid institutionen för kirurgiska vetenskaper

Studerande

Behöver du stöd i din studiesituation på grund av någon form av funktionshinder? 

Ta i första hand kontakt med kursadministratör:

Även studierektorerna tar tag i dessa frågor om du kontaktar dem:

Lokalerna vi använder är sjukhuslokaler. Vi har små möjligheter att anpassa dessa i någon större utsträckning, men kontakta oss, det kan alltid finnas något vi kan göra.

Anställda

Ta i första hand kontakt med personaladministratör. Det gäller såväl lokaler som förslag till anpassning av arbetsplats, synpunkter på hemsidans tillgänglighet och annat:

Senast uppdaterad: 2021-06-30