Registeringsinformation till HT22

två personer som sitter ute på en bänk med att anteckningsblock som båda håller i och samtalar om

Välkommen till institutionen för kirurgiska vetenskaper! Hos oss hittar du många program och kurser. Nedan följer information om vad som gäller för registrering höstterminen 2022.

Höstterminen börjar den 29 augusti 2022.

Program:

 • Logopedprogrammet delkurs på termin 2 (ÅE) (3ÖN002 Anatomi, fysiologi och sjukdomar): Webbregistrering 26 september - 6 november.
 • Läkarprogrammet termin 6 (EB) (3KR160 Klinisk medicin II) : Webbregistrering 15 augusti - 29 augusti 
 • Läkarprogrammet delkurser på termin 8, (3NR015 Klinisk medicin IV): Registrering vid upprop vid terminstart på Klin Med IV.
  • Integrering V
  • Radiologi (AH)
  • Ögon/oftalmiatrik
  • Öron, näsa, hals (ÅE)
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet (AH) termin 1 (3DR115 Radiografi I): Webbregistrering 10 augusti - 22 augusti. För mer information se Röntgensjuksköterskeprogrammets sida i Studium.
 • Specialistssjuksköterskeprogrammet (FL): Webbregisterring 8 augusti - 26 augusti, gäller inte studenter på ambulanssjukvårdsinriktningen. För mer information se Programinriktningssidorna i Studium.

Fristående kurser:

 • 3DR900 Examensarbete för magisterexamen i radiografi 50% (AH): Webbregistrering 15 augusti - 29 augusti
 • 3KR151 Fördjupningskurs inom anestesisjukvård för anestesisjuksköterskor 25% (FL): Webbregistrering 8 augusti - 1 september
 • 3KR152 Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor 25%(FL): Webbregistrering 8 augusti - 1 september
 • 3DR915 Nuklearmedicin och PET 50%(AH): Webbregistrering 15 augusti- 12 september
 • 3KR289 Smärta och smärtbehandling med inriktning mot långvarig smärta 25 % (EB): Webbregistrering 15 augusti - 29 augusti
 • 3KR118 Translationell forskningsmetodik inom medicin 100%, 30 hp (AH): Webbregistrering 15 augusti - 29 augusti 
 • 3KR117 Translationell forskningsmetodik inom medicin 100%, period 1, 15 hp (AH): Webbregistrering 15 augusti - 29 augusti
 • 3KR117 Translationell forskningsmetodik inom medicin 100%, period 2, 15 hp (AH): Webbregistrering 17 oktober - 31 oktober
 • 3KR116 Translationell forskningsmetodik inom medicin 100%, 7,5 hp (AH): Webbregistrering 15 augusti - 29 augusti

Antagen eller reservplacerad till fristående kurs

Är du antagen till någon av våra fristående kurser måste du webbregistrera dig för att behålla din plats. Information om aktivering av studentkonto samt registrering finns via www.uu.se/student.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt (senast sista registreringsdag) kontakta institutionen för att styrka din behörighet för att bli registrerad och behålla din plats. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Placerad som reserv

Om du är placerad som reserv kan du inte webbregistrera dig. Du kommer att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas plats på kursen. Reservantagning till fristående kurs pågår i regel fram till och med kursstart. Som reserv har du en skyldighet att bevaka den e-postadress du angivit på www.antagning.se. Håll också uppsikt över skräpposten. I regel krävs återkoppling på platserbjudande inom en eller ett par dygn, men svarstiden kan variera mellan kurser samt över tid. För information om reservantagning till specifika kurser kan kontaktpersoner för respektive kurs kontaktas. Se kontaktuppgifter nedan.

Varmt välkomna till oss och till din kurs i höst!

Kursadministratörer

Senast uppdaterad: 2022-07-01