Information om registrering höstterminen 2021

två personer som sitter ute på en bänk med att anteckningsblock som båda håller i och samtalar omVälkommen till Institutionen för kirurgiska vetenskaper!  Hos oss hittar du flera program och kurser. Nedan följer information om vad som gäller för registrering höstterminen 2021. Höstterminen börjar den 30 augusti 2021.

Program

 • Logopedprogrammet delkurs på termin 2 (ÅE) (3ÖN002 Anatomi, fysiologi och sjukdomar): mer information kommer under hösten
 • Läkarprogrammet termin 6 (EB) (3KR160 Klinisk medicin II): Webbregistrering 16/8-30/8
 • Läkarprogrammet delkurs på termin 8 (ÅE) (3NR015) Öron, näsa, hals, ingår i Klinisk medicin IV): Registrering vid upprop vid terminstart på Klin med IV
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet (AH) termin 1 (3DR115 Radiografi I): Webbregistrering 10/8 – 23/8
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet (FL): Webbregisterring 18/8-30/8, gäller inte studenter på ambulanssjukvårdsinriktningen. För mer information läs på Programinriktningssidorna.

Fristående kurser

 • 3DR900 Examensarbete för magisterexamen i radiografi 50% (AH): Webbregistrering 16/8 – 30/8.
 • 3KR151 Fördjupningskurs inom anestesisjukvård för anestesisjuksköterskor 25% (FL): Webbregistrering 1/9-15/9
 • 3KR152 Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor 25% (FL): Webbregistrering 1/9-15/9
 • 3KR172 Fördjupningskurs inom kirurgiska vetenskaper 50% (AH): Webbregistering 16/8-29/8
 • 3DR915 Nuklearmedicin och PET 50%(AH): Webbregistrering 16/8 - 13/9.
 • 3KR289 Smärta och smärtbehandling med inriktning mot långvarig smärta 25% (EB): Webbregistrering 16/8- 29/8
 • 3KR118 Translationell forskningsmetodik inom medicin 100%, 30 hp (AH): Webbregistrering 16/8-29/8
 • 3KR117 Translationell forskningsmetodik inom medicin 100%, period 1, 15 hp (AH): Webbregistrering 16/8-29/8
 • 3KR117 Translationell forskningsmetodik inom medicin 100%, period 2, 15 hp (AH): Webbregistrering 27/10-7/11
 • 3KR116 Translationell forskningsmetodik inom medicin 100%, 7,5 hp (AH): Webbregistrering 16/8-29/8

Antagen eller reservplacerad till fristående kurs

Är du antagen till någon av våra fristående kurser måste du webbregistrera dig för att behålla din plats. Information om aktivering av studentkonto samt registrering finns via www.uu.se/student.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt (senast sista registreringsdag) kontakta institutionen för att styrka din behörighet för att bli registrerad och behålla din plats. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Placerad som reserv

Om du är placerad som reserv kan du inte webbregistrera dig. Du kommer att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas plats på kursen. Reservantagning till fristående kurs pågår i regel fram till och med kursstart. Som reserv har du en skyldighet att bevaka den e-postadress du angivit på www.antagning.se. Håll också uppsikt över skräpposten. I regel krävs återkoppling på platserbjudande inom en eller ett par dygn, men svarstiden kan variera mellan kurser samt över tid. För information om reservantagning till specifika kurser kan kontaktpersoner för respektive kurs kontaktas. Se kontaktuppgifter nedan.

Varmt välkomna till oss och till din kurs i höst!

Elisebeth Berge elisebeth.berge@surgsci.uu.se (EB), Åsa Eriksson  asa.eriksson@surgsci.uu.se (ÅE), Annika Häger annika.hager@radiol.uu.se (AH), Frida Levén frida.leven@surgsci.uu.se (FL)

Information om provtagning för covid-19

Covid testing for students at Uppsala University, Campus Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-08-20